S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

mobil: +421-908737722

mobil: +421-905791580

mail: info@dvsemafor.sk

 

NAŠI PARTNERI

ASA

 

 

 

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 41% Ide to 19% Nie príliš 19% Vôbec 20%

Dopravná výchova

Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, na nákupy, ako aj pri ceste za akýmikoľvek osobnými záujmami sa každý z nás stáva účastníkom cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka.

Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým úrazom, často s trvalými následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku.

Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje ľudí na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

 

Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.

Vekové kategórie žiakov a zameranie:

1)Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka (1. - 3. ročník základnej školy),

2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky – (4. ročník ZŠ)

3) od 11 do 15 rokov: problematika cyklistu, taktika bezpečného

správania a jednania, podmienky premávky na cestách,

technické podmienky premávky vozidiel a hodnoty,

postoje účastníka cestnej premávky

 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v rovnakej miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto oblasti do takej miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď.

Ciele:  1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich.

2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste.

3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky.

4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch.

5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode.

6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti.

7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli.

 

slide /fotky351/slider/574fce90a2fb261cf2230005373ba934--Mobile---Custom.jpg
 
ZDI4Y